Yalın dönüşüm nedir? Dönüşüm Danışmanlık, 5S,Yalın üretim,Kaizen,Yalın dönüşüm,Problem Çözme Teknikleri

Yalın dönüşüm nedir? Dönüşüm Danışmanlık, 5S,Yalın üretim,Kaizen,Yalın dönüşüm,Problem Çözme Teknikleri

Buradan anlaşılacağı üzere yalın dönüşüm, kaizen, tasarruf, maliyet azaltma vb karlılık arttırma yöntemi değildir. Bu amaçla yola çıkıldığında elde edilen tek şey kalıcı etkisi olmayan, göstermelik 3-5 iyileştirme ve tasarruftan öteye 7slots geçememektedir. Yalın üretim tanımının Türkçe anlamı işin boyutunu tamamlamakta yetersiz kalabiliyor. Bu tanımdaki üretim kelimesi, dönüşümün sadece operasyonel boyutta ve üretim fonksiyonunda sınırlı kalmasına neden olabiliyor.

  • Bu amaçla yola çıkıldığında elde edilen tek şey kalıcı etkisi olmayan, göstermelik 3-5 iyileştirme ve tasarruftan öteye geçememektedir.
  • Yalın üretim tanımının Türkçe anlamı işin boyutunu tamamlamakta yetersiz kalabiliyor.
  • Buradan anlaşılacağı üzere yalın dönüşüm, kaizen, tasarruf, maliyet azaltma vb karlılık arttırma yöntemi değildir.